BLOG: Hlas pro popírače genocidy

Text vyšel dne 9.6.2020 v deníku Mladá fronta DNES a na zpravodajském serveru idnes.cz.

Autor textu: Šimon Krbec, Centrum studií genocid Terezín

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/komentar-nazory-genocida-izrael-turecko-armenie.A200608_163013_zahranicni_jum

Článek tří českých ministrů zahraničí o Izraeli vyvolal zájem, naopak ticho je kolem diplomatické přestřelky s Tureckem, v níž jde o pojmenování sto let staré genocidy milionu Arménů.

Ve stínu diplomatické blamáže s „pravdou o Izraeli“ se Česká republika stala terčem pozoruhodného dezinformačního útoku ze strany Turecké republiky. Sbor ministra zahraničí Petříčka nejenže ke vzniklé situaci nevydal jediné veřejné prohlášení. Smutnou a varovnou zkušeností uplynulých dní je i fakt, že česká média (přesněji řečeno média působící v ČR) bez odborné reflexe prezentují popíračské „teorie“ k jedné z nejděsivějších epizod genocidního násilí v dějinách lidstva.

O co šlo? Senát českého parlamentu 20. května přijal usnesení k 75. výročí ukončení druhé světové války. Čeští senátoři v něm odsoudili zločiny proti lidskosti páchané na židovském, romském a slovanském obyvatelstvu a „vzhledem k dalším velkým válečným konfliktům v uplynulém století“ v rezoluci zmínili i nejrozsáhlejší případ masového vyvražďování během první světové války: genocidu Arménů.

Tento zločin, zorganizovaný politickým vedením dnes již neexistující osmanské říše, proběhl v letech 1915–1918 za tichého souhlasu a spolupráce osmanských spojenců: Německa a Rakouska-Uherska. Obětí extrémně nacionalistické politiky vládnoucí strany tzv. Mladoturků se kromě 1–1,5 milionu Arménů staly i desetitisíce dalších křesťanských menšin. Tato událost se stala inspirací pro pozdější nacistickou genocidní politiku a vzhledem k dějinné provázanosti první a druhé světové války je tak senátní stanovisko zcela legitimní.

Zákeřná mentalita

Senát víceméně doslovně přejal text usnesení Poslanecké sněmovny z roku 2017, ve kterém se čeští poslanci připojili k demokratickým parlamentům světa a explicitně se vymezili proti páchání genocidního násilí „kdekoli na Zemi“. Senátní rezoluce z letošního května tak potvrdila postoj demokraticky zvolené většiny zástupců občanů ČR vůči zlu genocidy.

Vzhledem k obsahu rezoluce se problémy daly čekat. Pouhý den po schůzi Senátu ministerstvo zahraničí Turecké republiky – jako nástupnického státu osmanské říše – vydalo oficiální prohlášení, ve kterém české senátory obvinilo ze „zákeřné mentality“ a přijaté usnesení označilo za „zbytečný pokus těch, kteří se snaží přepsat historii“. Opravdu zarážející byl na turecké reakci fakt, že se jeho autoři v samém závěru textu odvolali na současného ministra zahraničí ČR Tomáše Petříčka, který měl údajně prohlásit, že senátní rezoluce „nereflektuje pozici vlády“. Ve veřejných zdrojích přitom žádný takový Petříčkův výrok není dohledatelný. Turecká administrativa tak buď uvedla informaci z neveřejné diplomatické komunikace, nebo si výrok českého ministra zahraničí jednoduše vymyslela. Ať tak či onak, Petříčkovo ministerstvo na turecké vyjádření nijak nereagovalo a ani je „nedementovalo“.

Důsledky takového – hypotetického – výroku jsou přitom závažné. Znamená to, že česká vláda má k událostem první a druhé světové války „jinou pozici“ než Senát? Znamená to, že vláda neodsuzuje zločiny proti lidskosti páchané nacisty v letech druhé světové války, stejně jako zločiny spáchané během první světové války osmanskou říší? A konečně, znamená to, že se vláda staví proti rozhodnutí parlamentů demokratických zemí světa, které genocidu Arménů v minulosti uznaly – včetně Německa či USA?

K pochybnostem ohledně postoje vlády bohužel přispívá i tři roky staré veřejné prohlášení ministerstva zahraničí pod vedením tehdejšího ministra Lubomíra Zaorálka, které v reakci na usnesení Poslanecké sněmovny k arménské genocidě uvedlo, že pro vládu není „právně závazné“. Co se tímto podivným výrokem myslelo, ví asi jen Zaorálek. Jestliže se vláda nemusí řídit usneseními parlamentu, potom je otázkou, k čemu vůbec Poslaneckou sněmovnu a Senát máme?

V každém případě by bylo namístě, kdyby zaměstnanci českého ministerstva zahraničí alespoň částečně sledovali, co se děje za zdmi Černínského paláce. Květnová rezoluce Senátu má totiž v českém veřejném prostoru poměrně skandální vyústění. Média v „duchu objektivity“ zveřejnila tureckou reakci bez vyjádření odborné veřejnosti, některá dokonce o přijatém usnesení českého Senátu referovala na základě tiskového prohlášení Turecka.

V reakci na turecké vyjádření z 21. května velvyslanec Arménie v ČR Ashot Hovakimian pro anglicky psaný online deník Prague Morning konstatoval, že Turecko pokračuje v popírání historické pravdy „jazykem výhrůžek“. Komunikační styl přirovnal k jednomu ze sousoší F. M. Brokoffa na Karlově mostě z roku 1714, v jehož spodní části je vyobrazena kobka s úpícími křesťany, které hlídá charizmatický Turek s důtkami. Srovnání s karikaturou barokního sochaře vyprovokovalo tureckého velvyslance v ČR Egemena Bagişe k ostrému vyjádření vůči českým senátorům a arménskému velvyslanectví, které obvinil z vyvolávání nenávisti a šíření předsudků. Součástí uveřejněné reakce byl poměrně obsáhlý popíračský „pamflet“ o genocidních událostech první světové války. Online deník Prague Morning namísto toho, aby informace tureckého velvyslanectví konfrontoval s postojem mezinárodní vědecké komunity v oboru studií genocid, pro jistotu ukončil prezentaci názorů k tomuto tématu.

Výsledkem senátní iniciativy k 75. výročí ukončení druhé světové války tak je stav, kdy popírači genocidy udávají směr komunikace, média jim v „zájmu objektivity“ umožňují šířit dezinformace a ministerstvo zahraničí – zřejmě ve „veřejném zájmu“ – k tomu všemu mlčí. Otázkou tedy je, k čemu vlastně tuto instituci máme.

 

Rubriky: Dokumenty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem BLOG: Hlas pro popírače genocidy

BLOG: Kam se poděl Adolf Hitler?

Autor textu: Šimon Krbec, Centrum studií genocid Terezín

Text vyšel v sobotu 16. května 2020 v deníku Mladá Fronta DNES.

Diskuse k výročí osvobození se zploštila na roli Rudé armády a zmizel z ní hlavní původce války. Relativizujeme-li osvobození, logicky otevíráme prostor pro relativizaci pachatelů. 

Česká debata k 75. výročí konce druhé světové války přinesla další kolo střetu o interpretaci příčin a důsledků tohoto konfliktu. Ve veřejném prostoru se diskutuje, kdo válku zavinil, kdo ji vyhrál, kdo, kde, koho a do jaké míry osvobodil a jak se mají dnes věci nazývat „pravými jmény“. 

Ve společnosti, která vyznává hodnotu svobody projevu, je diskuse přirozená a nezbytná – tam, kde nevládne jediný ideologický světonázor, je pluralita názorů nutným předpokladem dosažení konsenzu. V případě výkladů historie může být veřejná debata prospěšná i v tom, že se o dějinných událostech vůbec mluví. Protože to, co není slyšet a vidět v médiích, v současném světě jako by vůbec neexistovalo.

Bohužel, debata k 75. výročí konce druhé světové války vedla spíše k prohlubující se konfrontaci dvou vyhraněných názorů než ke konsenzu a je otázkou, nakolik znevážila důstojnost obětí druhé světové války. Stejně jako před pěti lety při 70. výročí se omezila na roli Rudé armády a obecně „Ruska“, jak je nepřesně nazýván bývalý Sovětský svaz, při osvobozování střední Evropy od nacismu.

Zastánci teze, že Rudá armáda byla ve skutečnosti dobyvatelem, nikoli osvoboditelem části Evropy, ještě více přiostřili svůj postoj tím, že Sovětský svaz označili za „jednoho ze strůjců“ druhé světové války. Debaty na toto téma lze pochopit v době výročí uzavření paktu Molotov-Ribbentrop. Ve dnech výročí konce války, kdy si Rusové, Bělorusové, Ukrajinci, Arméni a další národy bývalého Sovětského svazu připomínají miliony padlých vojáků a zabitých civilistů, je to přinejmenším nevkusná provokace.

Festival květnových přešlapů

Stejně netaktně by 8. května zněl výrok českých politických představitelů na adresu francouzských a britských Spojenců v souvislosti s mnichovskou dohodou, která znamenala faktické zničení meziválečné československé demokracie a umožnila Adolfu Hitlerovi intenzivní přípravu na válku. Připočteme-li další „originální“ počiny, jako je odhalení památníku nacistickým kolaborantům z řad Ruské osvobozenecké armády, umístění záchodové mísy namísto sochy sovětského maršála Koněva a výrok „Es kommt der Tag“ v politické televizní debatě z úst řeporyjského starosty z ODS, je nasnadě otázka, jaký má toto připomínání historie – pomineme-li zájem sdělovacích prostředků – vlastně smysl.

Radikalizace plodí vždy jen další radikalizaci, a tak se zastánci osvoboditelské role Rudé armády ještě více než před pěti lety uchýlili k nekritické adoraci SSSR a jeho vedení, což je vzhledem k brutální historii politického násilí této komunistické velmoci přinejmenším absurdní.

Je pozoruhodné, že z české debaty o konci druhé světové války prakticky vymizel její hlavní strůjce a pachatel – Adolf Hitler. Přitom to byl právě tento německý politik, resp. jeho zrůdná vize ovládnutí a zotročení světa pod nadvládou rasově „nadřazených“ lidí, který byl jediným důvodem spojenectví USA, SSSR, Velké Británie, Francie a dalších zemí a národů. Vítězství tzv. protihitlerovské koalice bylo skutečně vítězstvím nad Adolfem Hitlerem a jeho okupační vládou nad většinou Evropy. Spojenci vynaložili nepředstavitelné finanční, materiální a především lidské zdroje, aby nacismus zastavili. Pouze díky této koaliční spolupráci se evropská města a vesnice zbavila nacistické nadvlády.

Je tedy otázkou, proč je po 75 letech toto spojenectví a vítězství zpochybňováno. Je možné, že evropské společnosti podlehly iluzi, že o Hitlerovi a jeho politickém programu vědí již vše a považují nacismus za „vyřízenou věc“. Stejně tak se může vítězství nad nacismem zdát po 75 letech samozřejmé a jeho připomínka až příliš stereotypní.

Motivy a zdroje pro revize a „nové“ interpretace dějinných událostí mohou být různé. Nicméně platí, že svoboda výkladu má – jako každá svoboda – i svá rizika. Revizionistické signály mohou vést k dalším, původně nezamýšleným výkladům. V případě historického revizionismu a „nových“ výkladů dějin druhé světové války je to zpochybňování a zlehčování nacistických zločinů proti lidskosti.

Historie jako klacek

Druhá světová válka nebyla běžným konfliktem dvou válčících stran, ale rasovou válkou, během níž došlo k systematickému vyhlazení celých národů a etnik. Vítězství Spojenců tak znamenalo i zastavení nacisty prováděné genocidy. Teprve osvobození koncentračních táborů v Německu a zejména vyhlazovacích táborů na východě Evropy přispělo k záchraně alespoň části evropských Židů a Romů a s největší pravděpodobností zabránilo i genocidě slovanských národů, které by se staly v případě pokračování druhé světové války další skupinou obětí masové likvidace.

Zpochybněním osvoboditelské role spojeneckých armád se opět otevírá šedá zóna mezi revizionismem dějin druhé světové války na straně jedné a zkreslováním či přímo popíráním nacistických zločinů na straně druhé. Jestliže relativizujeme osvobození a záchranu obětí, logicky otevíráme prostor pro relativizaci viny pachatelů. Tento trend může být nebezpečnější o to víc, že ke zpochybňování osvoboditelské role Spojenců dochází ve veřejných politických diskuzích, kde jsou historická fakta podřízena vyhraněným politickým názorům. 

 

Rubriky: Blog | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem BLOG: Kam se poděl Adolf Hitler?