Genocida je 75 let součástí mezinárodního práva. Letošní výročí připomněl v devíti městech České republiky Vlak Lemkin

9. prosince 1948 přijalo Valné shromáždění Organizace spojených národů Úmluvu o zabránění a trestání zločinu genocidy. Autorem právní a vědecké koncepce genocidy a hlavním iniciátorem Úmluvy byl polský právník židovského původu Rafael (Rafału) Lemkin.

Narodil se roku 1900 v carském Rusku na území dnešního Běloruska. Byl ovlivněn židovskou kulturou a vzdělaností a od dětství se zajímal o historii. Osobní zkušenost s antisemitismem a tragické události první světové války nakonec Lemkina motivovaly k celoživotnímu úkolu: pojmenovat masové násilí vůči civilistům a uvést do mezinárodního práva zákon trestající jeho pachatele.

V meziválečném období nejprve vystudoval lingvistiku a práva na univerzitě ve Lvově (tehdy součást Polska) a stal se uznávanou kapacitou na trestní právo. Již v roce 1933 – v roce nástupu Adolfa Hitlera k moci – představil prostřednictvím svých kolegů na konferenci ve španělském Madridu první návrh zákona o barbarství a vandalismu. Meziválečná Evropa, kterou až na výjimky ovládaly extrémně pravicové politické strany, Lemkinův návrh nepřijala.

V roce 1940 Lemkin uprchl před nacisty do Spojených států amerických, kde vydal své hlavní dílo, knihu Vláda osy v okupované Evropě. V ní představil koncepci genocidy – novotvaru složeného z řeckého podstatného jména genos (kmen, národ, skupina) a latinského slovesa caedere (zabíjet). Po skončení druhé světové války Lemkin usilovně pracoval na uvedení genocidy do mezinárodního práva. Svou ideu prosadil na půdě nově vzniklé Organizace spojených národů, která 9. prosince 1948 jednomyslně přijala text Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidy:   

Čl. I Smluvní strany potvrzují, že genocida, ať spáchaná v míru nebo za války, je zločinem podle mezinárodního práva a zavazují se proto zabraňovat jí a trestat jí.

Čl. II V této Úmluvě se genocidou rozumí kterýkoli z níže uvedených činů, spáchaných v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu jako takovou:

a) usmrcení příslušníků takové skupiny;

b) způsobení těžkých tělesných ublížení nebo duševních poruch členům takové skupiny;

c) úmyslné uvedení kterékoli skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo částečné fyzické zničení;

d) opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí;

e) násilné převádění dětí z jedné skupiny do jiné.

Čl. III Trestné jsou tyto činy:

a) genocida;

b) spolčení k spáchání genocidy;

c) přímé a veřejné podněcování k spáchání genocidy;

d) pokus spáchání genocidy;

e) účastenství na genocidě.

Rafael Lemkin zbytek svého života zasvětil ratifikaci Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidy a širším prosazení své koncepce v mezinárodním právu i právních systémech jednotlivých států. Zemřel 28. srpna 1959 v nuzných podmínkách ve svém newyorském bytě na infarkt.

Lemkinova celoživotní práce měla dalekosáhlé důsledky pro mezinárodní právo a zejména ochranu skupin ohrožených masovým násilím. K srpnu 2022 přistoupilo k Úmluvě o zabránění a trestání zločinu genocidy 153 zemí světa. Zločin genocidy se stal součástí tzv. Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, který vznikl v roce 2002 jako stálý soudní dvůr stíhající pachatele genocidy, zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a od roku 2010 i zločinu agrese. Sídlo soudu je v nizozemském Haagu.

Definice genocidy podle Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidy a Lemkinova koncepce se staly výchozí i pro systematické zkoumání původu, příčin a důsledků genocidního jednání v rámci mezinárodního oboru studií genocid (genocide studies). Obor vznikl v 80. letech minulého století v anglosaském akademickém prostředí a v současné době je reprezentován Mezinárodní asociací odborníků na genocidu (International Association of Genocide Scholars). Tato asociace sdružuje badatele z celého světa a vydává rezoluce k historickým i současným případům genocidního násilí.

Více o pojmu a koncepci genocidy se dozvíte ZDE.

Vlak Lemkin

75. výročí přijetí Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidy letos v České republice připomněl Vlak Lemkin – projekt Centra studií genocid Terezín. Souprava čtyř speciálně upravených nákladních vagonů od dubna do října 2023 na železničních stanicích v České republice nabídla veřejnosti zdarma výstavní a vzdělávací aktivity k tématu historie a prevence genocidního násilí. Ve vagonech Vlaku Lemkin se prostřednictvím multimediální výstavy občané České republiky seznámili s neobyčejným životním příběhem Rafaela Lemkina a motivy a okolnostmi vzniku pojmu genocida.

Vlak Lemkin v roce 2023 během 67 dní navštívil celkem 9 měst v 5 krajích České republiky (v Praze a ve Středočeském, Ústeckém, Libereckém a Královéhradeckém kraji). 

Celkem v roce 2023 navštívilo projekt Vlak Lemkin více než 8 000 občanů České republiky všech generací. Vzdělávací program absolvovalo 2200 žáků ze základních a středních škol nejrůznějších zaměření.

Hlavními partnery projektu byly společnosti ČD CARGO a CARBOSPED.

Více se o projektu Vlaku Lemkin dozvíte ZDE.

Rubriky: Aktivity, Média, Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Genocida je 75 let součástí mezinárodního práva. Letošní výročí připomněl v devíti městech České republiky Vlak Lemkin

Vlak Lemkin znovu na cestě! Podzimní trasa míří do Ústeckého, Libereckého a Královéhradeckého kraje

Po úspěšném jarním programu se Vlak Lemkin opět vrací na koleje. Od 18. září postupně navštíví Ústí nad Labem, Děčín, Českou Lípu, Liberec, Trutnov a Hradec Králové. Vlak Lemkin byl vypraven za podpory ČD CARGO a CARBOSPED k 75. výročí přijetí Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidy, hlavnímu nástroji prevence „zločinu všech zločinů“.

Vlak Lemkin je souprava čtyř speciálně upravených nákladních vagonů, která od dubna 2023 na železničních stanicích v České republice nabízí veřejnosti zdarma výstavní a vzdělávací aktivity k tématu historie a prevence genocidního násilí a významu mezinárodního práva pro budoucnost Evropy a lidstva.

Vlak je pojmenován po Rafaelu (Rafału) Lemkinovi (1900 – 1959), polském právníkovi židovského původu, autorovi právní a vědecké koncepce pojmu genocida a hlavním iniciátorovi Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidy, kterou Valné shromáždění OSN přijalo před 75 lety.

Ve vagonech Vlaku Lemkin se občané všech generací mají možnost prostřednictvím 30-ti minutové multimediální výstavy seznámit s neobyčejným životním příběhem Rafaela Lemkina a motivy a okolnostmi vzniku pojmu genocida. Průvodcem programu je sám Rafael Lemkin v podání herce Aleše Bílíka. Program je doplněn komentářem Dušana Sitka. Autorem výtvarného zpracování interiéru výstavních vagonů je scénograf a výtvarník Milan David.

Součástí návštěvy Vlaku Lemkin je i prohlídka doprovodné panelové výstavy k tématu vzniku Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidy a prohlídka výstavy S.O.S. Terezín o aktuálním dezolátním stavu terezínské Hlavní pevnosti.

První trasa projektu Vlaku Lemkin se uskutečnila ve dnech 24. dubna – 31. května 2023 v Praze, Kolíně, Rakovníku a Ústí nad Labem. Celkem navštívilo Vlak Lemkin 5 000 občanů České republiky všech generací z toho více než 1 000 žáků základních a středních škol.

Smyslem projektu Vlak Lemkin je zabránit politickým a sociálním tendencím, které prostřednictvím rasisticky, fundamentalisticky a antisemitsky zaměřených skupin a hnutí posilují nárůst nenávisti a násilí ve společnosti.

Program podzimní trasy Vlaku Lemkin 2023:

 Žst. Ústí nad Labem – západ: 18. září – 23. září 2023

Žst. Děčín – východ (horní nádraží): 25. září – 29. září 2023

Žst. Česká Lípa: 1. října – 4. října 2023

Žst. Liberec: 6. října – 13. října 2023, přístup k vlaku z ulice Nákladní 431, vedle kavárny LIBERECKÝ DOK

Žst. Trutnov – hlavní nádraží: 15. října – 18. října 2023

Žst. Hradec Králové – hlavní nádraží: 20. října – 25. října 2023

Vstup do multimediální expozice i na další aktivity projektu Vlak Lemkin je zdarma.

Otevírací doba pro veřejnost:

Pracovní dny (pondělí – pátek): 14:00 – 19:00

Soboty, neděle a státní svátky: 11:00 – 19:00

Pro školní skupiny je připraven vzdělávací program k tématu prevence genocidy zahrnující i diskusi s žáky v tzv. konferenčním vagonu. Program je možné zdarma na objednání absolvovat kdykoli během dne. Program je určen žákům 8. a 9. tříd ZŠ (nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) a žákům středních škol. Trvání programu je flexibilní dle možností škol, minimální délka je 1 vyučovací hodina.

Objednávky termínů na: lemkin@studiagenocid.cz nebo 773 937 864

Hlavními partnery projektu Vlaku Lemkin jsou akciová společnost ČD CARGO a společnost CARBOSPED. Partnery projektu jsou společnosti České dráhy a ČEPRO.

Projekt Vlak Lemkin navazuje na zkušenosti a odkaz projektu Vlak Lustig, který v letech 2012 – 2016 na nádražích 35 měst v České republice, v Polsku a na Slovensku prostřednictvím divadelní hry Arnošta Lustiga „Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou“ a vzdělávacích aktivit připomněl památku obětí holocaustu. Projektu se celkově zúčastnilo více než 35 000 českých, polských a slovenských diváků všech generací.

Rubriky: Aktivity, Média, Novinky | Štítky: , , , , , , , , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vlak Lemkin znovu na cestě! Podzimní trasa míří do Ústeckého, Libereckého a Královéhradeckého kraje