Výstava „S. O. S. Terezín“

Pevnost Terezín byla vybudována na sklonku 18. století jako jeden z pilířů obrany Rakouska-Uherska proti pruskému nepříteli. Rozsáhlá barokní pevnost je unikátním dokladem technických a stavitelských dovedností našich předků. V průběhu staletí pevnost Terezín měnila své funkce i obyvatele. Během první světové války byli v Terezíně internováni váleční zajatci i civilisté. O dvacet let později během okupace Čech a Moravy nacistickým Německem zde bylo zřízeno ghetto a tranzitní tábor pro židovské vězně.

V současné době je Terezín městskou památkovou rezervací a jednou z nejznámějších kulturních památek České republiky ve světě, zapsanou na tzv. indikativním seznamu UNESCO.

Navzdory těmto skutečnostem je podstatná část hlavní terezínské pevnosti v havarijním stavu.

Unikátní kasárenské objekty jako jsou Drážďanská kasárna, kde se v dobách ghetta hrála terezínská fotbalová liga, Vojenská nemocnice, kde v roce 1918 zemřel Gavrilo Princip, ale i další objekty jako je Proviantní sklad nebo Zbrojnice se doslova rozpadají před očima. Některým budovám a částem unikátního opevnění bastionové pevnosti hrozí zřícení.

Demolice či destrukce částí městské památkové rezervace bude znamenat nenahraditelnou škodu na kulturním dědictví a vyškrtnutí Terezína z indikativního seznamu UNESCO.

Výstava fotografií uměleckého ředitele Centra studií genocid Terezín Pavla Chalupy upozorňuje na havarijní stav objektů hlavní terezínské pevnosti. Prostřednictvím fotografií z roku 2020 a díky podpoře společnosti ČEPRO máte nyní možnost navštívit nepřístupná místa zapomenuté pevnosti.

Rubriky: Dokumenty | Štítky: , , , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výstava „S. O. S. Terezín“

Výstava „Děti ve válce“

Podle odhadů UNICEF žije v současné době až 230 miliónů dětí v oblastech válečných konfliktů. Tyto děti každodenně zažívají bombardování, jsou vyháněny z domovů, sexuálně zneužívány, jsou nucené bojovat jako dětští vojáci nebo jsou terčem genocidních politik. Mnohé z nich byly svědky trápení a umírání svých nejbližších. Smrt a strach se staly součástí jejich každodenního života. Zažily věci, které by neměl vidět dospělý člověk, natož malé dítě.

Posláním UNICEF je pomáhat dětem všude tam, kde je jejich situace nejtíživější, a zajistit jim to, co potřebují během válečného konfliktu k přežití: pitnou vodu, výživnou stravu, bezpečné přístřeší, léky a prostředky pro ošetření zranění.

Zajistit mír nedokáže žádná organizace na světě. Prostřednictvím vzdělání však dětem z nejchudších zemí světa můžeme dát šanci na lepší budoucnost a také zajistit, že až vyrostou, budou chtít ve své zemi zůstat a budou ji také lépe spravovat. Hned na druhém místě po záchraně dětských životů je proto prioritou UNICEF dostat všechny děti do školních lavic.

Výstava UNICEF „Děti ve válce“ prostřednictvím fotografií přibližuje příběhy konkrétních dětí, které v různých částech světa platí příliš vysokou cenu za rozhodnutí, která nemohou nijak ovlivnit. Z důvodu ochrany jejich identity byla jména dětí pozměněna.

Výstava fotografií UNICEF je v současné době umístěna ve výstavních prostorách Centra studií genocid Terezín v Dělostřeleckých kasárnách. Vzhledem ke koronavirovým opatřením vlády ČR, kdy jsou výstavní prostory uzavřeny, máte nyní díky podpoře společnosti ČEPRO možnost se seznámit alespoň z částí fotografií výstavy „Děti ve válce“ v komentovaném videu.


 

 

Rubriky: Dokumenty | Štítky: , , , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výstava „Děti ve válce“