DOKUMENT: Společné prohlášení Centra studií genocid Terezín a Velvyslanectví Arménie v ČR k Mezinárodnímu dni památky a důstojnosti obětí zločinu genocidy a prevence tohoto zločinu

Dne 9. prosince 2021 velvyslanec Arménské republiky v ČR J.E. Ashot Hovakimian navštívil Centrum studií genocid Terezín (na snímku vpravo). Návštěva se uskutečnila na základě pozvání výkonného ředitele Centra studií genocid Terezín Šimona Krbce (na snímku vlevo) u příležitosti Mezinárodního dne památky a důstojnosti obětí zločinu genocidy a prevence tohoto zločinu.

V roce 2015, kdy si svět připomínal 100 let od arménské genocidy, Valné shromáždění OSN přijalo z iniciativy Arménské republiky rezoluci ustanovující devátý prosinec jako Mezinárodní den památky a důstojnosti obětí zločinu genocidy a prevence tohoto zločinu. Rezoluce zdůraznila odpovědnost každého jednotlivého státu chránit své obyvatelstvo před genocidou, tj. předcházet takovému zločinu prostřednictvím vhodných a nezbytných prostředků, a že boj proti beztrestnosti za zločin genocidy je důležitým faktorem v jeho prevenci. Ustavení a pravidelné připomínání Mezinárodního dne 9. prosince přispívá k pokračujícímu úsilí vlád, mezinárodních organizací, akademické obce a občanské společnosti při prosazování jednotné mezinárodní akce proti zločinu genocidy.

Velvyslanec Ashot Hovakimian byl prvním oficiálním zahraničním hostem přivítaným v nově zrekonstruovaném Wieserově domě v Terezíně, který se v roce 2022 stane novým sídlem a vzdělávacím zařízením Centra studií genocid Terezín. Jeho výkonný ředitel velvyslanci představil historii kulturně významného objektu Wieserova domu, projekt nové expozice a připravované programy Centra. Velvyslanec si prohlédl části přemístěných výstav věnovaných stému výročí arménské genocidy, z nichž některé byly v posledních dvou letech digitalizovány: výstavu „Arménská genocida: Titulní strany světového tisku“ a výstavu o dětských obětech arménské genocidy, která je součástí výstavy „Trest za zločin beze jména.“

Zúčastněné strany v diskusi zdůraznily význam dodržování Mezinárodního dne památky a důstojnosti obětí zločinu genocidy a předcházení tomuto zločinu nejen pro uctění památky těch, kteří se stali oběťmi takových krutých zločinů, ale také pro zvyšování povědomí a podporu kolektivního úsilí zaměřeného na předcházení těmto zločinům v budoucnu. Velvyslanec Ashot Hovakimian i výkonný ředitel Šimon Krbec dále hovořili o výzvách, kterým čelí při prosazování agendy prevence genocidy a boji proti popírání, a o krocích nezbytných k překonání těchto výzev. Obě strany zdůraznily klíčovou úlohu vzdělávání v této otázce.

Zúčastněné strany dospěly k závěru, že nedostatek znalostí a povědomí vytváří příznivou atmosféru pro popírání a beztrestnost, které jsou hlavními překážkami prevence. Nedostatečné odsouzení zločinů minulosti a vyhýbání se trestu vytváří živnou půdu pro popírání a ospravedlňování genocidy a nakonec vede k opakování masových zvěrstev, zatímco odepřená spravedlnost pronásleduje generace přeživších genocidy a brání skutečnému usmíření.

Podpora zvyšování povědomí o genocidách, boj proti popírání a podpora vzdělávání o genocidním násilí tedy zůstávají klíčovými prioritami při provádění společné agendy prevence genocidy. Velvyslanec Ashot Hovakimian poděkoval Centru studií genocid Terezín za jeho trvalé úsilí v tomto směru a za plodnou a konstruktivní spolupráci navázanou mezi Centrem a ambasádou. Výkonný ředitel Centra studií genocid Terezín představil jeho aktualizovanou koncepci, která bude naplňována v následujících letech. Strany dále projednaly možnosti další spolupráce za tímto účelem. Velvyslanectví a Centrum se dohodly, že budou v následujících letech společně prosazovat dodržování a připomínání Mezinárodního dne památky a důstojnosti obětí zločinu genocidy a předcházení tomuto zločinu.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktivity, Dokumenty se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.