BLOG: Terezínské začátky a konce

Před osmdesáti lety, 24. listopadu 1941, byl z pražského Masarykova (tehdy Hybernského) nádraží vypraven první transport židovských vězňů do pevnostního města Terezín. Ani unikátní historická role Terezína nejsou pro stát dostatečným důvodem pro řešení současného žalostného stavu terezínské pevnosti. Budovám hrozí zřícení.

Autor textu: Šimon Krbec

Text byl publikován v rubrice Názory deníku Mladá fronta DNES a na serveru iDNES

Na snímku Drážďanská (Velká pěchotní) kasárna, stav z února 2021, výstava S.O.S. Terezín

24. listopadu 1941 bylo 342 mužů tzv. Aufbaukommanda (komanda výstavby) deportováno „na práci“ s příslibem, že se na víkendy budou moci vracet domů ke svým rodinám. Obdobně, jako tomu bylo o dva roky dříve během vůbec prvního transportu Židů z Protektorátu Čechy a Morava z Ostravy do Niska nad Sanem, měli členové komanda výstavby za úkol připravit Terezín pro tisíce židovských obyvatel. Jako v mnoha jiných případech, i terezínská „pracovní nabídka“ byla ve skutečnosti nacistickou lží a fabulací. Židé byli nejprve dopraveni na nádraží v Bohušovicích nad Ohří a po pěším pochodu do nedaleké Hlavní pevnosti Terezín fakticky uvězněni. Z Hlavní pevnosti pak byli během následujících měsíců vystěhováni její čeští obyvatelé a z barokního pevnostního města, které od konce 18. století sloužilo jako armádní posádkové město rakousko-uherské a později československé armády, se stal tranzitní tábor a uzavřené ghetto pro české, slovenské, rakouské, německé, holandské, dánské a v pozdní fázi i maďarské Židy.

Celkem prošlo Terezínem více než 150 000 židovských vězňů. Ghetto Terezín plnilo svou funkci až do května 1945, kdy jej osvobodili vojáci Rudé armády. Jedná se tak o poslední ghetto osvobozené během druhé světové války. Přestože jeho hlavní funkcí byl „pouze“ tranzit židovských mužů, žen a dětí do vyhlazovacích táborů ve východní Evropě, zemřelo v Terezíně v důsledku nemocí, podvýživy a krutého zacházení 34 000 vězňů. Z 87 000 terezínských vězňů deportovaných do Osvětimi a dalších táborů jich přežily pouhé čtyři tisíce.

Učebnice propagandy

Nejen tato děsivá statistika činí z Terezína nejvýznamnější místo paměti holokaustu na území České republiky. V uzavřeném a přeplněném městě bylo nesnadné přežít. Navzdory neustálé hrozbě deportací „na východ“, katastrofálním hygienickým podmínkám a nedostatečné a nekvalitní stravě se židovská komunita odhodlala ke zvláštnímu vnitřnímu vzdoru prostřednictvím kultury a sportu. V Terezíně vznikala umělecká díla, pořádala se veřejná kulturní vystoupení a pravidelně se hrála soutěž ve fotbale.

V pozdějším průběhu války této spontánní intelektuální a sportovní aktivity zneužili nacisté pro propagandistické účely. Pro oficiální inspekci Mezinárodního červeného kříže nacisté Terezín „přikrášlili“ tak, aby město působilo dojmem sice uzavřeného, ale i tak snesitelného místa pro život. Skandální maškaráda, která je stále aktuálním dokladem toho, co všechno a zejména v jaké době lze naaranžovat, zneužila terezínské vězně k popření nacistických zločinů.

V době, kdy ve vyhlazovacích táborech umíraly statisíce Židů krutou a nespravedlivou smrtí, se mezinárodní delegace seznamovala se zmanipulovaným obrazem Terezína jako města s fiktivními obchody, lékárnou, bankou, kavárnami, a dokonce zotavovnou pro děti. Propagandistická funkce Terezína měla pravděpodobně i vliv na zřízení tzv. terezínského rodinného tábora v Osvětimi, jehož likvidace v březnu 1944 je historicky největší masovou vraždou československých občanů v dějinách druhé světové války.

Tragický osud českých Židů, mezinárodní charakter ghetta ani unikátní historická role Terezína během druhé světové války zřejmě nejsou pro zodpovědné činitele a instituce dostatečným důvodem pro prioritní řešení současného žalostného stavu terezínské Hlavní pevnosti. V roce 2021 totiž tato výjimečná pamětihodnost vypadá jednoznačně nejhůře v celé své historii. Rozsáhlé kasárenské objekty jako jsou Drážďanská kasárna, kde se v dobách ghetta hrála terezínská fotbalová liga, Vojenská nemocnice, Proviantní sklad nebo Zbrojnice se doslova rozpadají před očima. Některým budovám a částem unikátního opevnění bastionové pevnosti hrozí zřícení, jiné jsou ve stále se zhoršujícím havarijním stavu.

Nezapomenout na Terezín

Demolice či destrukce částí městské památkové rezervace přitom bude znamenat nenahraditelnou škodu na kulturním dědictví a vyškrtnutí Terezína z indikativního seznamu UNESCO. Zdevastované objekty navíc fakticky ohrožují stávající obyvatele města a celkově vůbec nepřispívají k jeho rozvoji. Je absurdní, že Terezín se rozpadá v době svobody, demokracie, relativního blahobytu a zejména rétoriky o nutnosti zachování evropských kulturních hodnot.

Namísto jasného konsenzu českých veřejných institucí a kulturně-náboženských organizací je dezolátní stav Hlavní pevnosti bagatelizován či přímo zamlčován. Končící vláda Andreje Babiše si sice záchranu památek terezínské pevnosti vytkla jako úkol ve svém programovém prohlášení, covidové problémy jí však příliš „akce“ nedovolily. Ministerstvo pro místní rozvoj letos deklarovalo podporu záchrany nejohroženějšího objektu Drážďanských kasáren, nicméně sumou, která odpovídá zhruba polovině potřebných nákladů na rekonstrukci objektu. A navíc vše zůstává stále jen v rovině slibů, kasárna se rozpadají dál.

Nejasná je i role končícího ministra kultury Lubomíra Zaorálka, který se i přes několikeré osobní pozvání za celou dobu svého mandátu na rozpadající se památky nepřijel podívat a jeho úřad několikrát veřejně „přesměroval“ zodpovědnost na jiné vládní činitele a resorty. Je otázka, zda si nejvýznamnější památka dějin holokaustu na našem území takové neuctivé zacházení zaslouží.

 

Rubriky: Blog, Média, Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem BLOG: Terezínské začátky a konce

Politici a diplomaté uctili památku obětí holocaustu na pražském Masarykově nádraží

Ve středu 24. listopadu Centrum studií genocid Terezín ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem, Armádou České republiky, Českými drahami a ČD Cargo zorganizovalo pietní shromáždění k připomínce 80 let od prvního transportu židovských občanů do Terezína. Setkání se zúčastnili představitelé Senátu a Poslanecké sněmovny České republiky, diplomaté, představitelé místních samospráv, členové židovské komunity a veřejnost.

Pieta se uskutečnila symbolicky před historickým dobytčím vagonem na Masarykově nádraží v Praze, odkud byl první transport do Terezína vypraven. 24. listopadu bylo 342 členů (podle některých zdrojů 340) nedobrovolného komanda výstavby vlakem deportováno do Bohušovic nad Ohří, odkud se pěšky přesunuli do nedalekého Terezína. Zde mělo komando za úkol připravit kasárenské objekty Hlavní pevnosti Terezín na příchod a věznění desetitisíců Židů z Protektorátu Čechy a Morava a dalších zemí střední Evropy. Tento den je tak považován za zřízení ghetta a tranzitního tábora v Hlavní pevnosti města Terezín.

Pietní shromáždění zahájil příchod čestné stráže Armády České republiky. Za Centrum studií genocid Terezín hosty přivítal jeho výkonný ředitel Šimon Krbec. V úvodním proslovu uvedl, že důstojnost obětí holocaustu je dnes po 80 letech zpochybňována. „Hlavní pevnost Terezín, nejvýznamnější památka dějin holocaustu na našem území, je v dezolátním stavu a její záchrana je v tuto chvíli v nedohlednu,“ řekl s odkazem na výstavu S.O.S. Terezín, kterou si během dne připomínky prvního transportu do Terezína měly ve dvoraně Masarykova nádraží možnost prohlédnout tisíce cestujících.

Šimon Krbec také přítomným hostům oznámil záměr nového projektu Vlaku Lemkin, který bude od roku 2023 v návaznosti na Vlak Lustig navštěvovat města České a Slovenské republiky se vzdělávacím programem v oblasti prevence genocidního násilí. Vlak bude pojmenován po autoru pojmu genocida, polském právníkovi židovského původu Rafaelu Lemkinovi, který v roce 1948 inicioval přijetí Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidy Organizací spojených národů.  

Hlavním řečníkem pietního shromáždění byl přeživší terezínského ghetta a koncentračního tábora v Osvětimi Toman Brod. Ve svém vystoupení hovořil o otázce viny a odpuštění za zločiny nacismu.

Stav, v jakém je v současné době Hlavní pevnost Terezín, označil za ostudný i potomek obětí holokaustu a bývalý ředitel Českého centra v Tel Avivu David Stecher.

David Stecher na pietním shromáždění rovněž vyzval, aby společnost dbala na to, aby lidé nezneužívali symboly genocid. Odsoudil nošení židovské hvězdy na akcích odpůrců očkování. Davidovu hvězdu s nápisem „Neočkovaný“ nosí účastníci protestů proti epidemickým opatřením.

O nezbytnosti úprav Terezína mluvila i starostka Prahy 2 a místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS Jana Černochová. Ve své řeči hovořila především z pozice starostky Prahy 2 a vzpomněla osudy židovské komunity na Praze. „Na území Prahy 2 žila do druhé světové války nejpočetnější židovská komunita a stála zde největší synagoga tehdejší Evropy.“ Jana Černochová zdůraznila nutnost připomínání odkazu „lidí, kteří byli našimi sousedy, kteří odcházeli do transportů jako byl ten před osmdesáti lety. Jen z nedaleké Mánesovy ulice odešlo do transportu 821 žen, mužů a dětí.“

Důležitost připomínání obětí nacistické perzekuce zmínili místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Věra Kovářová (STAN) a místopředseda senátu Jiří Růžička (TOP 09). Přehnaný nacionalismus označil senátor za jednu z příčin druhé světové války i mnohých současných nepokojů. „Připomínáme si to, že v nenávisti, šíření strachu, ideologiích, které nás ženou někam do nenávratna, se pohybujeme dnes a denně. Není to věc stará, nejsou to věci, které patří historii,“ řekl.

K otázce zodpovědnosti za deportace Židů během druhé světové války se vyjádřil generální ředitel Českých drah Ivan Bednárik: „Mimo vzdaní úcty, piety a zamyšlení se nad lidskými tragédiemi a hrůzami, které se odehrály před 80 lety, si dnes jako železničář připomínám nejhorší období zneužití železnic v Evropě. Vlakovými transporty bylo do Terezína deportováno více jak 150 tisíc lidí. Podobné události se nesmějí už nikdy opakovat. Proto tady dnes stojím se skloněnou hlavou a také proto České dráhy dlouhodobě podporují Výzkumné centrum archeologie zla, které tuto akci pořádá.“

Na pietním shromáždění též vystoupil Petr Hejma (ODS), starosta Městské části Praha 1, v jehož katastrálním území se Masarykovo nádraží nachází. Historickou i současnou podporu Izraele a další souvislosti ve svých projevech vyjádřili ředitel Vojenského historického ústavu brigádní generál Aleš Knížek a prezident Česko-izraelské smíšené obchodní komory Pavel Smutný.

Květinové dary v zastoupení předali i prezident České republiky Miloš Zeman, který se prostřednictvím své kanceláře z pietního aktu omluvil ze zdravotních důvodů, a předseda vlády Andrej Babiš, jehož na poslední chvíli zaměstnalo řešení covidové situace v ČR. 

Rubriky: Aktivity, Dokumenty, Novinky | Štítky: , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Politici a diplomaté uctili památku obětí holocaustu na pražském Masarykově nádraží