Vlak Lemkin

Co je Vlak Lemkin

Vlak Lemkin je souprava čtyř speciálně upravených nákladních vagonů, která od dubna 2023 na železničních stanicích v České republice nabízí veřejnosti zdarma výstavní a vzdělávací aktivity k tématu historie a prevence genocidního násilí a významu mezinárodního práva pro budoucnost Evropy a lidstva.

Vlak je pojmenován po Rafaelu (Rafału) Lemkinovi (1900 – 1959), polském právníkovi židovského původu, autorovi právní a vědecké koncepce pojmu genocida a hlavním iniciátorovi Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidy, kterou Valné shromáždění OSN přijalo 9. prosince 1948.

Ve vagonech Vlaku Lemkin se prostřednictvím multimediální výstavy seznámíte s neobyčejným životním příběhem Rafaela Lemkina a motivy a okolnostmi vzniku pojmu genocida. Součástí Vlaku Lemkin jsou další výstavy k tématu prevence genocidního násilí a doprovodný program.

Idea projektu

Vlak Lemkin byl vypraven v roce 2023, kdy si svět připomíná 75 let od přijetí Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidy Organizací spojených národů, vůbec první lidskoprávní úmluvy v dějinách mezinárodního práva.

Projekt Vlak Lemkin vychází ze zkušeností a odkazu projektu Vlak Lustig, který v letech    2012 – 2016 na nádražích 35 měst v České republice, v Polsku a na Slovensku prostřednictvím divadelní hry Arnošta Lustiga „Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou“ a vzdělávacích aktivit připomněl památku obětí holocaustu. Projektu se celkově zúčastnilo více než 35 000 českých, polských a slovenských diváků všech generací.

Výzkumné centrum archeologie zla, o.p.s. po sedmileté přestávce iniciovalo nový nový projekt na železnici, který navazuje na kulturně-vzdělávací projekt Vlaku Lustig svým multižánrovým pojetím, osvědčeném modelu vzdělávacích a výstavních aktivit, technickém řešení projektu (mobilní a variabilní souprava s možností přistavení ve stanicích osobní i nákladní přepravy) a úspěšné formě spolupráce paměťových organizací a drážních společností.

Hlavními partnery projektu Vlak Lemkin jsou společnosti ČD CARGO, a.s. a CARBOSPED, s.r.o. Partnery projektu jsou České dráhy, a.s. a společnost ČEPRO.

Expozice a vzdělávací programy Vlaku Lemkin

Hlavní součástí osvětově-vzdělávací nabídky Vlaku Lemkin je audiovizuální program
(expozice) představující životní příběh a dílo Rafaela Lemkina.

Multimediální expozice představuje životní příběh a dílo Rafaela Lemkina a tragickou historii nejvýznamnějších případů genocidního násilí v dějinách lidstva. Expozice vychází z dlouholeté badatelské, pedagogické a výstavní činnosti Centra studií genocid Terezín a bude založena na audiovizuálních programech vytvořených speciálně pro projekt Vlaku Lemkin.

Autory audiovizuálního programu jsou Pavel Chalupa a Šimon Krbec. V roli Rafaela Lemkina vystoupil herec Aleš Bílík, v dalších rolích se představili Dušan Sitek a Alena Konopíková. Vizuální prezentaci multimediálního programu připravil Alan Záruba ze společnosti  ART4MEDIA. Výtvarné zpracování vagonů bylo dílem výtvarníka a scénografa Milana Davida, který byl také scénografem divadelního vagonu Vlaku Lustig v roce 2012.

Předlohou pro scénář expozice (vyprávění Rafaela Lemkina, slova vypravěče a dalších postav, mj. bývalého československého ministra zahraničí Jana Masaryka) byla Lemkinova autobiografie a další sekundární odborná literatura oboru studií genocid.

Vzdělávací programy Vlaku Lemkin byly založeny na poslechu a vněmu výstavy o Rafaelu
Lemkinovi ve speciálně upravených služebních vagonech, prohlídce panelových výstav a diskusi v konferenčním vagonu. 

Vzdělávací programy vycházejí z koncepce a metodik Centra studií genocid Terezín (např. vzdělávací program podpořený MŠMT „Terezín v kontextu evropských dějin“) a dlouhodobých zkušeností s občanským vzděláváním v rámci projektu Vlaku Lustig v letech 2013 – 2016. Vlak Lemkin nabízí několik vzdělávacích programů ve vazbě na expozici zaměřených na žáky 8. a 9. tříd základních, žáky všech typů středních škol, studenty vysokých škol a širokou veřejnost (občanské vzdělávání).

Další výstavy a aktivity ve Vlaku Lemkin

Kromě hlavní – audiovizuální – expozice byly na vagonech Vlaku Lemkin (z vnější strany)
umístěny panely výstavy Trest za zločin beze jména o cestě k přijetí Úmluvy o zabránění
a trestání zločinu genocidy. To umožnilo návštěvníkům získat další informace k tématu
i přivést pozornost kolemjdoucích cestujících na vlakových nádražích.

Čtvrtý vagon byl následně využit jednak k prezentaci fotografií Pavla Chalupy S.O.S. Terezín o dezolátním stavu Hlavní pevnosti Terezín, k hudební produkci a k promítání historických dokumentů, mj. Noc a mlha, jednoho z prvních dokumentárních filmů o holocaustu autora Alaina Resnaise z roku 1956.

Zahájení projektu

Zahájení projektu se uskutečnilo 24. dubna 2023, v den připomínky obětí arménské genocidy. Místem zahájení projektu bylo Masarykovo nádraží v Praze, odkud byl během druhé světové války v roce 1941 vypraven první transport Židů do terezínského tranzitního tábora. Zahájení se zúčastnil ministr dopravy ČR Martin Kupka, členové diplomatických sborů (Arménie, Izrael, Ukrajina, Polsko, Nizozemsko a další), zástupci hlavních partnerů
a partnerů projektu, odborné a široké veřejnosti. Zahájení hudebně doprovodil houslový virtuos Alexander Shonert a dětský pěvecký sbor Rokytka.

Trasa Vlaku Lemkin v roce 2023

V roce 2023 Vlak Lemkin navštívil celkem 9 měst v 5 krajích České republiky (Praha, Středočeský, Ústecký, Liberecký a Královéhradecký). Vlak Lemkin byl v roce 2023 veřejnosti otevřen celkem 67 dní. 

Žst. Praha – Masarykovo nádraží: 24. dubna – 29. dubna 2023

Žst. Kolín: 1. května – 6. května 2023

Žst. Praha – Masarykovo nádraží: 8. května – 20. května 2023

Žst. Rakovník: 22. května – 24. května 2023

Žst. Ústí nad Labem – Střekov: 26. května – 31. května 2023

Žst. Ústí nad Labem – západ: 18. září – 23. září 2023 

Žst. Děčín – východ (horní nádraží): 25. září – 29. září 2023

Žst. Česká Lípa: 1. října – 4. října 2023

Žst. Liberec: 6. října – 13. října 2023

Žst. Trutnov – hlavní nádraží: 15. října – 18. října 2023

Žst. Hradec Králové – hlavní nádraží: 20. října – 25. října 2023

Návštěvnost Vlaku Lemkin v roce 2023

Celkem navštívilo v roce 2023 projekt Vlak Lemkin více než 8 000 občanů České republiky
všech generací, včetně rodin se staršími dětmi.

Vzdělávací program absolvovalo 2200 žáků ze základních a středních škol nejrůznějších zaměření.

Některé reakce pedagogů k návštěvě Vlaku Lemkin 2023:

Pedagog Michal Návara ze Základní školy Victoria School v Klánovicích: „Jako pedagog oceňuji nevšední prostředí, které samo o sobě, na rozdíl od muzeí či tradičních expozic, žáky velmi zaujalo.“

Pedagožka Pavlína Naegele ze Základní školy Victoria School v Klánovicích: „Líbilo se mi
zejména umělecké ztvárnění interiérů vagónů. Žáky zaujalo prolínání namalovaných siluet
s audiovizuální prezentací. Působilo to jako pohled do minulosti. Návštěva ve Vlaku Lemkin byla podnětem pro další výuku o genocidě Arménů a genocidě ve Rwandě.“

Pedagožka Jana Žďárská, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v Ústí nad Labem: „Se studenty jsme o návštěvě vlaku debatovali v rámci hodiny společenskovědního semináře. Využila jsem toto téma i v rámci mediální gramotnosti a debatě o zdrojích informací. Musím říct, že díky návštěvě Vlaku Lemkin to byly velmi dobré hodiny.“

Pavel Martinovský, předseda Asociace učitelů dějepisu ČR, a pedagog ZŠ Vratislavova, Praha 2: „Vždy je dobré, když žáci mohou chápat látku více smysly. A jak mi někteří druhý den potvrdili, během projekce se ve vlaku cítili divně. Možná proto si mnohé, co slyšeli a viděli, budou pamatovat.“

Z webové aktuality Střední průmyslové školy Trutnov: „Tento týden jsme navštívili se studenty 3. a 4. ročníku oborů Strojírenství – počítačová grafika a Slaboproudá technika Vlak Lemkin, jehož cílem je prostřednictvím mementa genocidních akcí v minulosti zabránit všudypřítomné vzrůstající nenávisti a násilí ve společnosti současné. Po zhlédnutí audiovizuální prezentaci o životě a díle Rafaela Lemkina nám Šimon Krbec z Centra studií Genocid v Terezíně poskytl poutavý tematický výklad a pomohl nám tak se v získaných poznatcích zorientovat a uvědomit si, že masové násilí není záležitostí pouze dávné minulosti, nýbrž že je nebezpečně aktuální. Studenti vedle toho, že ocenili autentické prostředí vlakových vagonů, někteří byli dokonce ve vagonu tak namačkaní, že si tísnivou atmosféru zažili na vlastní kůži, kvitovali i právě závěrečné shrnutí a diskuzi umocněnou perfektní znalostí a odborností pana Krbce.“

Z webové aktuality Základní školy Stříbrnická v Ústí nad Labem: „Ve čtyřech speciálně upravených nákladních vagónech žáci zhlédli video přibližující neobyčejný životní příběh Rafaela Lemkina. Dozvěděli se také o motivech a okolnostech, které ho vedly k zavedení pojmu genocida. Tedy o hromadném vyvražďování Arménů v Osmanské říši za 1. světové války a masivním likvidování Židů nacisty za 2. světové války. Po projekci následovala inspirativní a poučná diskuze, která žákům umožnila lépe porozumět významu a důležitosti lidských práv.“

Z webové aktuality Městského gymnázia Úpice: „Smysl projektu Vlak Lemkin byl naplněn – poukázal na podoby růstu nenávisti a násilí ve společnosti s cílem prevence genocidního násilí. Hluboce jsme si uvědomili, jak právě i dnes je toto téma aktuální…“

Z webové aktuality Střední školy hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, Ing. Štěpánka Tryznová, pedagožka: „Věřím, že tento projekt přispěl k uvědomění si zrůdnosti politických a vojenských režimů, jejichž cílem jsou útoky proti národnostním, náboženským či názorovým skupinám, jejich eliminace a ničení jejich osobních, kulturních a hospodářských hodnot.“


Plánovaný termín trasy Vlaku Lemkin 2024

V roce 2024 se program Vlaku Lemkin uskuteční v měsících květnu a červnu. Destinace budou oznámeny počátkem roku 2024. Kromě příběhu Rafaela Lemkina a vysvětlení pojmu genocida se audiovizuální expozice zaměří na problematiku trestání pachatelů genocidního násilí a prevence tohoto zločinu.  

Komunikační a informační aktivity Vlaku Lemkin

Komunikační a informační aktivity projektu Vlaku Lemkin byly v roce 2023 zaměřeny na vysvětlení tématu prevence genocid a masového násilí a významu mezinárodního práva jako hlavního nástroje prevence (osvětový charakter komunikace). Tomu odpovídal i hlavní vizuál komunikace s vysvětlujícím textem o podstatě genocidního násilí, který byl použit v komunikačních prostředcích.

Dalším cílem komunikace bylo zvýšit povědomí o samotném projektu Vlaku Lemkin, a to jak na národní, tak regionální úrovni. Partnerem mediální komunikace byla společnost PEPR Consulting.  Vzhledem k hlavnímu sdělení projektu – prevence genocidního a masového násilí – byla cílovou skupinou široká veřejnost. Komunikace probíhala prostřednictvím elektronických i tištěných médiích, televizních a rozhlasových stanic (celostátní i regionální úroveň) a ve spolupráci se společností RAILREKLAM prostřednictvím reklamní kampaně na vybraných železničních stanicích v ČR.