Vlak Lemkin

Co je Vlak Lemkin

Vlak Lemkin je souprava čtyř speciálně upravených nákladních vagonů, která od dubna 2023 na železničních stanicích v České republice nabízí veřejnosti zdarma výstavní a vzdělávací aktivity k tématu historie a prevence genocidního násilí a významu mezinárodního práva pro budoucnost Evropy a lidstva.

Vlak je pojmenován po Rafaelu (Rafału) Lemkinovi (1900 – 1959), polském právníkovi židovského původu, autorovi právní a vědecké koncepce pojmu genocida a hlavním iniciátorovi Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidy, kterou Valné shromáždění OSN přijalo 9. prosince 1948.

Jarní trasa Vlaku Lemkin 2024

20.5. – 22.5. Teplice v Čechách, nástupiště 1A

23.5. – 25.5. Most, nástupiště 1B

27.5. – 29.5. Chomutov, 5. kolej

30.5. – 1.6. Karlovy Vary (horní nádraží), 2. kolej

3.6. – 5.6. Cheb, kolej 7A

6.6. – 8.6. Mariánské Lázně, kolej 2A

10.6. – 12.6. Plzeň (hlavní nádraží), kolej 7

13.6. – 15.6. Strakonice, parkoviště autobusů u budovy železniční stanice

17.6. – 19.6. Český Krumlov

20.6. – 22.6. České Budějovice, kolej 9a naproti obchodnímu centru Mercury

23.6. – 25.6. Tábor

26.6. – 28.6. Vlašim

Vlak Lemkin je pro veřejnost otevřen v pracovní dny od 14:00 do 18:00, v sobotách od 11:00 do 18:00. Vstup do multimediální expozice i na další aktivity projektu Vlak Lemkin je zdarma.

Idea projektu

Vlak Lemkin byl vypraven v roce 2023, kdy si svět připomněl 75 let od přijetí Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidy Organizací spojených národů, vůbec první lidskoprávní úmluvy v dějinách mezinárodního práva.

Projekt Vlak Lemkin vychází ze zkušeností a odkazu projektu Vlak Lustig, který v letech    2012 – 2016 na nádražích 35 měst v České republice, v Polsku a na Slovensku prostřednictvím divadelní hry Arnošta Lustiga „Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou“ a vzdělávacích aktivit připomněl památku obětí holocaustu. Projektu se celkově zúčastnilo více než 35 000 českých, polských a slovenských diváků všech generací.

Výzkumné centrum archeologie zla, o.p.s. po sedmileté přestávce iniciovalo nový nový projekt na železnici, který navazuje na kulturně-vzdělávací projekt Vlaku Lustig svým multižánrovým pojetím, osvědčeném modelu vzdělávacích a výstavních aktivit, technickém řešení projektu (mobilní a variabilní souprava s možností přistavení ve stanicích osobní i nákladní přepravy) a úspěšné formě spolupráce paměťových organizací a drážních společností.

Hlavními partnery projektu Vlak Lemkin jsou společnosti ČD CARGO, a.s. a CARBOSPED, s.r.o. Partnerem projektu jsou České dráhy, a.s.

Expozice a vzdělávací programy Vlaku Lemkin

Hlavní součástí osvětově-vzdělávací nabídky Vlaku Lemkin je audiovizuální program
(expozice) k historii a prevenci genocidního násilí.

Multimediální program ve vagonech Vlaku Lemkin v roce 2024 mimo jiné představí životní osudy Rafaela Lemkina, autora pojmu genocida, příběh Aurory Mardiganian, přeživší arménské genocidy a hlavní postavy němého filmu Ravished Armenia, vůbec prvního filmu o genocidním násilí v dějinách kinematografie, stručnou historii stalinského hladomoru na Ukrajině ve 30. letech 20. století, krátký film „Hlasy z nenávratna“ natočený v roce 2024 v prostorách terezínského ghetta k připomínce 80 let od likvidace terezínského rodinného tábora v Osvětimi-Březince a fotografie renomovaného fotografa Antonína Kratochvíla ze Rwandy z roku 1994, kdy v této středoafrické zemi došlo ke genocidě až 800 tisíc mužů, žen a dětí menšinové etnické skupiny Tutsiů.

Expozice vychází z dlouholeté badatelské, pedagogické a výstavní činnosti Centra studií genocid Terezín a je založena na audiovizuálních programech vytvořených speciálně pro projekt Vlaku Lemkin.

Výtvarné zpracování vagonů Vlaku Lemkin je každoročně dílem výtvarníka a scénografa Milana Davida, který byl také scénografem divadelního vagonu Vlaku Lustig v roce 2012.

 

Vzdělávací program

Vzdělávací program ve Vlaku Lemkin je určen žákům a žákyním 8. a 9. tříd základních škol a žákům a žákyním středních škol. Ve speciálně upravených služebních vagonech se žáci prostřednictvím multimediálního videoprogramu a následné diskusi se školiteli dozvědí:

  • Co je genocida a proč lidé v minulosti páchali a v současnosti stále páchají masové násilí
  • Kdo byl autor pojmu genocida a jaké byly jeho osobní motivy
  • Jaké byly hlavní příčiny a důsledky nejvýznamnějších genocid 20. století
  • Jak lze genocidám zabránit prostřednictvím mezinárodního práva

Pro objednání návštěvy školních skupin v pracovní dny mezi 8:00 a 14:00 nás kontaktujte na lemkin@studiagenocid.cz nebo čísle 773 937 864. Vstup do multimediální expozice i na další aktivity projektu Vlak Lemkin je zdarma.

Vzdělávací programy Vlaku Lemkin vycházejí z koncepce a metodik Centra studií genocid Terezín (např. vzdělávací program podpořený MŠMT „Terezín v kontextu evropských dějin“) a dlouhodobých zkušeností s občanským vzděláváním v rámci projektu Vlaku Lustig v letech 2013 – 2016. Vzdělávací program v roce 2023 absolvovalo 2200 žáků ze základních a středních škol nejrůznějších zaměření. 

Vlak Lemkin v roce 2023

Zahájení projektu se uskutečnilo 24. dubna 2023, v den připomínky obětí arménské genocidy. Místem zahájení projektu bylo Masarykovo nádraží v Praze, odkud byl během druhé světové války v roce 1941 vypraven první transport Židů do terezínského tranzitního tábora. Zahájení se zúčastnil ministr dopravy ČR Martin Kupka, členové diplomatických sborů (Arménie, Izrael, Ukrajina, Polsko, Nizozemsko a další), zástupci hlavních partnerů
a partnerů projektu, odborné a široké veřejnosti.

Vlak Lemkin v roce 2023 během 67 dní navštívil celkem 9 měst v 5 krajích České republiky (v Praze a ve Středočeském, Ústeckém, Libereckém a Královéhradeckém kraji). Celkem v roce 2023 navštívilo projekt Vlak Lemkin více než 8 000 občanů České republiky všech generací. 

Některé reakce pedagogů k návštěvě Vlaku Lemkin v roce 2023:

Pedagog Michal Návara ze Základní školy Victoria School v Klánovicích: „Jako pedagog oceňuji nevšední prostředí, které samo o sobě, na rozdíl od muzeí či tradičních expozic, žáky velmi zaujalo.“

Pedagožka Pavlína Naegele ze Základní školy Victoria School v Klánovicích: „Líbilo se mi
zejména umělecké ztvárnění interiérů vagónů. Žáky zaujalo prolínání namalovaných siluet
s audiovizuální prezentací. Působilo to jako pohled do minulosti. Návštěva ve Vlaku Lemkin byla podnětem pro další výuku o genocidě Arménů a genocidě ve Rwandě.“

Pedagožka Jana Žďárská, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v Ústí nad Labem: „Se studenty jsme o návštěvě vlaku debatovali v rámci hodiny společenskovědního semináře. Využila jsem toto téma i v rámci mediální gramotnosti a debatě o zdrojích informací. Musím říct, že díky návštěvě Vlaku Lemkin to byly velmi dobré hodiny.“

Pavel Martinovský, předseda Asociace učitelů dějepisu ČR, a pedagog ZŠ Vratislavova, Praha 2: „Vždy je dobré, když žáci mohou chápat látku více smysly. A jak mi někteří druhý den potvrdili, během projekce se ve vlaku cítili divně. Možná proto si mnohé, co slyšeli a viděli, budou pamatovat.“

Z webové aktuality Střední průmyslové školy Trutnov: „Tento týden jsme navštívili se studenty 3. a 4. ročníku oborů Strojírenství – počítačová grafika a Slaboproudá technika Vlak Lemkin, jehož cílem je prostřednictvím mementa genocidních akcí v minulosti zabránit všudypřítomné vzrůstající nenávisti a násilí ve společnosti současné. Po zhlédnutí audiovizuální prezentaci o životě a díle Rafaela Lemkina nám Šimon Krbec z Centra studií Genocid v Terezíně poskytl poutavý tematický výklad a pomohl nám tak se v získaných poznatcích zorientovat a uvědomit si, že masové násilí není záležitostí pouze dávné minulosti, nýbrž že je nebezpečně aktuální. Studenti vedle toho, že ocenili autentické prostředí vlakových vagonů, někteří byli dokonce ve vagonu tak namačkaní, že si tísnivou atmosféru zažili na vlastní kůži, kvitovali i právě závěrečné shrnutí a diskuzi umocněnou perfektní znalostí a odborností pana Krbce.“

Z webové aktuality Základní školy Stříbrnická v Ústí nad Labem: „Ve čtyřech speciálně upravených nákladních vagónech žáci zhlédli video přibližující neobyčejný životní příběh Rafaela Lemkina. Dozvěděli se také o motivech a okolnostech, které ho vedly k zavedení pojmu genocida. Tedy o hromadném vyvražďování Arménů v Osmanské říši za 1. světové války a masivním likvidování Židů nacisty za 2. světové války. Po projekci následovala inspirativní a poučná diskuze, která žákům umožnila lépe porozumět významu a důležitosti lidských práv.“

Z webové aktuality Městského gymnázia Úpice: „Smysl projektu Vlak Lemkin byl naplněn – poukázal na podoby růstu nenávisti a násilí ve společnosti s cílem prevence genocidního násilí. Hluboce jsme si uvědomili, jak právě i dnes je toto téma aktuální…“

Z webové aktuality Střední školy hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, Ing. Štěpánka Tryznová, pedagožka: „Věřím, že tento projekt přispěl k uvědomění si zrůdnosti politických a vojenských režimů, jejichž cílem jsou útoky proti národnostním, náboženským či názorovým skupinám, jejich eliminace a ničení jejich osobních, kulturních a hospodářských hodnot.“

Komunikační a informační aktivity Vlaku Lemkin

Komunikační a informační aktivity projektu Vlaku Lemkin jsou zaměřeny na na vysvětlení tématu prevence genocid a masového násilí a významu mezinárodního práva jako hlavního nástroje prevence (osvětový charakter komunikace). 

Dalším cílem komunikace je zvýšit povědomí o samotném projektu Vlaku Lemkin, a to jak na národní, tak regionální úrovni. V letech 2023 a 2024 je partnerem mediální komunikace společnost PEPR Consulting. Vzhledem k hlavnímu sdělení projektu – prevence genocidního a masového násilí – je cílovou skupinou široká veřejnost. Komunikace probíhá prostřednictvím elektronických i tištěných médiích, televizních a rozhlasových stanic (celostátní i regionální úroveň) a ve spolupráci se společností RAILREKLAM prostřednictvím reklamní kampaně na vybraných železničních stanicích v ČR.